Herroepingsrecht

fzl-henricoscheffel-v9

 

 

 


Betreft: ontbinding koop tijdens bedenktijd


Plaats:

Datum:


Geachte heer, mevrouw,


Op d.d. ________________ heb ik uw product ontvangen. Hierbij beroep ik mij op het wettelijke recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen conform de wet en ontbind ik derhalve de met u gesloten overeenkomst. Ik stuur u het/de ontvangen product(en) retour overeenkomstig de instructies.

Ik verwacht mijn gedane betaling van € ________________ uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer ________________ ten name van ________________ te ________________.

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

Naam:
Adres:
Email:
Tel.: